woensdag 4 januari 2017

Natuurpunt verwent steenuiltjes

Niet enkel de kerkuil, maar ook het steenuiltje ligt bijzonder hoog in onze zorgparade. In deze periode van het jaar is dat vooral door een kwaliteitscontrole van de bestaande nestkastjes. 

Zijn ze nog in goede staat? Is er nog voldoende bodemmateriaal aanwezig? 

In tegenstelling tot kerkuilnestkasten, die binnen in gebouwen hangen, hangen de meeste steenuilnestkasten het ganse jaar door in weer en wind en zijn dus sneller aan herstel of eventueel aan vervanging toe. Steenuilnestkasten nakijken betekent ook over afsluitingen kruipen, soms over grachten en beken springen en steeds een ladder en ander materiaal meesleuren.
Af en toe gaat het iets makkelijker, zoals op een locatie, waar we op vraag van de eigenaar in 2014 in een gebouw 2 kerkuilnestkasten en 1 steenuilkast hebben geplaatst. Een geweldige luxe voor die vogels. Bij de controle gisteren van de nestkasten bleek dat alle kasten bezet waren. In de kerkuilnestkasten zat telkens 1 kerkuil en in de steenuilnestkast zaten ze gezellig met 2 steenuiltjes samen.