dinsdag 3 januari 2017

Kerkuilen in de tabellen

Tekst en foto: Erik De Keersmaecker - regio-coördinator Kerkuilwerkgroep
Net voor eindejaar werden de resultaten van het Kerkuilproject 2016 van Natuurpunt Rupelstreek overgemaakt aan Ludo Smets, nationaal en provinciaal coördinator van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen.

Het kerkuilproject  van Natuurpunt Rupelstreek strekt zich uit over Klein-Brabant, de Rupelstreek, de zuid-Antwerpse regio en Willebroek.

Op 27 plaatsen werd een geslaagd broedgeval van de kerkuil vastgesteld, op 7 andere plaatsen was de kerkuil aanwezig, maar werd op dat moment geen broedgeval vastgesteld. 

Op 3 plaatsen zaten er verwilderde reisduiven in de nestkast, op 3 plaatsen holenduiven en op 13 plaatsen kauwen. 

Inmiddels werken de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek volop aan het uitkuisen van bewoonde nestkasten, zodat ze weer klaar zijn voor een volgende broedperiode. In niet-bewoonde nestkasten wordt een laag platgetrapte uilenballen gedeponeerd, als lokmiddel voor kerkuilen die op zoek zijn naar een nieuwe locatie en ideaal als bodem voor een broedplaats.