dinsdag 3 januari 2017

Siberische babbelaars op het Noordelijk eiland

Kleine zwanen - Wim Van Eyken
Het is ondertussen een jaarlijks weerkerend fenomeen, de komst van een groep kleine zwanen naar het Noordelijk eiland. Op 16 oktober werden de eerste vogels opgemerkt en daarna stegen de aantallen tot 20 exemplaren op 21 oktober, midden november waren ze al met 30 en daarna daalden de aantallen weer tot een 20-tal vogels eind december. In tegenstelling tot knobbelzwanen zijn het helemaal geen stille vogels, maar babbelen ze er lustig op los. Een fantastisch geluid om te horen.

Kleine zwanen broeden bij plassen in de Siberische toendra’s en vanaf oktober vliegen ze richting West-Europa om er te overwinteren. De bekendste overwinteringsplaats van kleine zwanen in West-Europa is het Veluwemeer in Nederland, waar bijna een derde van de wereldpopulatie overwintert.

Foerageren doen ze hier op wortelknolletjes van kranswieren en fonteinkruiden. Die zitten boordevol energie, wat ze goed kunnen gebruiken voor de terugvlucht naar de broedgebieden.