zaterdag 21 oktober 2017

Euro Birdwatch 2017 | Dag 2 van de trektelling - zondag 15/10

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens 2 dagen in september/oktober, met een intermezzo van 14 dagen tussen, een Euro Birdwatch-telling gehouden. Bedoeling is dat op zoveel mogelijk plaatsen in Europa de migrerende vogels worden geteld. Heel simpel.

De eerste editie vond plaats op zaterdag 30/9. Over het Noordelijk eiland trokken toen een teleurstellende 1.007 vogels. De trektellers van het Noordelijk eiland Wintam waren uiteraard weer van de partij en waren gebrand op revanche!

Bij het krieken van de dag waren de handtellertjes (‘klikkertjes’) paraat, kende ieder zijn taak. Elkeen hoort in zijn/haar eigen kwadrant te tellen en dan was het enkel wachten op de protagonisten. Ofschoon de zangvogels goed doorkwamen, werd meteen duidelijk dat de aantallen van de dag voordien (18.682 ex.) niet zouden worden gehaald. Uiteindelijk daagden wel enkele mooie soorten op in ons blikveld. Het begon meteen al sterk met een Geelgors voor 8u. Daarna begonnen de Vinken aan hun stormloop. Op enkele (vooral vroege) uurtjes vlogen er van deze laatste soort 7.349 tegen de lamp. Mooi waren ook een roepende Buidelmees en Baardman, helaas liet deze laatste zich niet zien.

Oktober tekende dit jaar ook voor een erg opvallende aanwezigheid van Appelvinken. 28 stuks alweer snorden over onze hoofden waaronder een prachtig groepje van 10 stuks! Ook Grote Zilverreiger scoorde speciaal voor deze editie erg behoorlijk met 11 stuks (2 x 4 ex. en 1 x 3 ex.).

In de namiddag, wanneer het zangvogelgeweld, op Veld- en Boomleeuwerik, Spreeuwen en 2 late Boerenzwaluwen na, wat was uitgeraasd, is het doorgaans aan de roofvogels om zich te laten zien. Zij maken graag gebruik van thermiek om zich zuidwaarts te begeven. Bovendien werden het weekend voordien erg hoge aantallen Buizerd waargenomen over Falsterbo in Zuid-Zweden zodat er wel één en ander verwacht werd. Op het moment dat er net een thermiekbel van 12 Buizerds uiteenspatte in een vervaarlijke glijvlucht los over de hoofden van de tellers, waren ook enkele geïnteresseerde passanten getuige van dit magnifieke natuurfenomeen. Zoiets maken we in elk geval niet elk jaar mee.

Verder passeerde in de namiddag ook nog een prachtig mannetje Blauwe Kiekendief en een Smelleken, een kleine, snelle valkachtige, een soort miniatuur Slechtvalk die in het noorden tot broeden komt.

Toen we er om 15u45 de brui aan gaven, hadden we niet durven vermoeden dat er zich een goed uur later een Rode Wouw nog uitgebreid zou laten fotograferen.  Nog een prachtig gekleurde en elegante roofvogelsoort die we aan de lijst konden toevoegen !

De aantallen die werden gade geslagen, werden meteen online ter plaatse via de trektellen app ingegeven, waardoor het resultaat meteen online zichtbaar is. We snelden met z’n allen toch weer tot het mooie aantal van 13.392 vogels. Fantastisch!

Dank aan de tellers voor hun overgave, enthousiasme en gewaardeerde aanwezigheid, aan de voorzitter voor de heerlijke koffiekoeken en aan alle geïnteresseerden die we graag wat uitleg verschaften over het fenomeen vogeltrek. Het was in elk geval een stralende editie van deze Euro Birdwatch met temperaturen tot 23°C, volop zon en een zwakke wind uit zuidelijke richting. Los van deze Euro Birdwatch trektellingen wordt er ook gewoon geteld op het Noordelijk Eiland te Wintam. Dit vindt naar gewoonte plaats op de trektelbank aan de Rupelbocht ten zuiden van de grote zuidelijke plas van het Noordelijk eiland.

Wie wil volgen welke soorten in welke aantallen er zoal passeren op een ochtend, kan terecht op de site www.trektellen.nl en doorklikken naar – België – Noordelijk eiland, Wintam.

Tekst: Wouter Van Assche

Trektellers Noordelijk eiland v.l.n.r.: 
Saskia Dendievel, Frederik Fluyt, Wouter Van Assche, Karel Boey en Kris De Keersmaecker

vrijdag 13 oktober 2017

Massaal veel overtrekkende roofvogels op komst

Komende zondag organiseert Natuurpunt de tweede simultaantelling van trekvogels dit najaar. Met historische aantallen Buizerds op de telpost in Falsterbo (Zweden) zijn de verwachtingen hooggespannen. Lees meer...

 >> "Zo'n 30.000 Buizerds verlieten Scandinavië de afgelopen dagen op hun tocht naar het zuiden. Minstens een deel daarvan zal ons luchtruim doorkruisen", zegt Koen Leysen van Natuurpunt.

Zo herken je trekvogels in vlucht  >> Trektelmodule 2.0

Na weken zwoegen is de volledig vernieuwde Trektelmodule 2.0  met beeld en geluid gelanceerd. Een droom voor iedereen die wat wil bijleren over de herkenning van trekvogels en hun geluidjes op punt wil krijgen. Deze module oogt veel frisser én werkt heel anders dan de vorige, bevat nog meer info, betere geluiden, betere foto's, overzichtelijkere grafieken, geen zware bestanden meer om te downloaden én perfect bruikbaar op smartphone of tablet.
 bron | Natuurpunt CVN

dinsdag 10 oktober 2017

Najaarstrektellen Noordelijk eiland Wintam - overzicht op 01/10/2017

Een koude oktoberochtend met een lucht vol lijsters, gorzen, piepers, vinkachtigen, leeuweriken. Overal geluiden en je weet niet wat eerst te tellen, naar waar te kijken, maar je moet wel, want je kan niet op de pauzeknop drukken. Je handen bevriezen, je verrekijker dampt aan en er zijn weer zo’n 500 vogels voorbij gevlogen zonder naamkaartje. Frustrerend maar geweldig, oktober ten top.

Laten we eerst eens terugblikken naar de voorbije maanden.  Augustus en september hebben hun kans gehad om ons te overdonderen met massale vogeltrek. Hieronder een kort overzicht van wat augustus en september zoal hebben opgeleverd aan de trektelbank ten zuiden van de grote plas van het Noordelijk eiland te Wintam.

Augustus kende 2 trektelmomenten, goed 11u30 aan trektelactiviteit voor 195 vogels. Dit leverde de eerste Visarend, Bruine Kiekendief (2) en Wespendief (2) op, alsook een Duinpieper, en, traditioneel voor eind augustus, Boompiepers en Gele Kwikstaarten.

September kende een tiental trektelsessies met 6.916 vogels, waarbij een tweeënvijftigtal uren vogels werden bijeen gekeken. 3 Visarenden, 6 Wespendieven en 11 Bruine Kiekendieven kaapten de voornaamste vermeldingen qua roofvogels weg, de langverwachte Zeearend die op 23/09 passeerde niet te na gesproken. Deze imposante vogel werd eerst op de Trektelpost Kruibeke Polder herkend, waarna ook Trektelposten KBR Zuid (Rupelmonde) en Wintam van deze enigmatische klepper konden genieten. 74 Ooievaars klapwiekten met hun bontgekleurde verenpak zuidwaarts. De bulk van 71 stuks deed dat in actieve vlucht op 17/09 in 3 groepen. Gele Kwikstaarten en Boompiepers piekten met 174 resp. 27 stuks op 02/09.

Euro Birdwatch simultaantelling op 30/09, waarbij overal in Europa zoveel mogelijk telposten bezet worden, was een tegenvaller door een regenfront dat vanaf 10u geen vogel meer doorliet. Opvallend waren de 20 Bontbekplevieren (o.a. een groep van 17 ex. ) op 16/09, een Duinpieper op 22/09, een Europese Kanarie op 29/09, 13 Appelvinken op 30/09 en uiteraard de Zeearend op 23/9.

De kop van oktober is er inmiddels af. 1/10 leverde meteen een telling van 5.127 exemplaren op, grotendeels te danken aan Vinken (3.179) en Graspiepers (932) én de tegenwind die ervoor zorgt dat vogels lager vliegen en dus zichtbaar(der) zijn. 29/09 was tot dusver met 1.207 ex. de sterkste dag voor Graspieper, die traditioneel begin oktober piekt.  Hierna zullen de Vinken (en meer en meer lijsters en leeuweriken) de scepter zwaaien.

Voor zij die de tellingen van Wintam willen opvolgen, kunnen dit via de website www.trektellen.nl en doorklikken naar Wintam, Noordelijk Eiland.
Tekst Wouter Van Assche – foto: Trektellers Noordelijk eiland