woensdag 28 december 2016

Trektellingen Noordelijk eiland Wintam - The finish!


Trektellingen Noordelijk eiland Wintam – The finish!
De trektellingen die uitgevoerd worden aan de wondermooie Rupelbocht te Wintam zijn half november van hun regelmaat verlost. November leverde nog een negental trektelmomenten op. Op klimatologisch vlak werden temperaturen opgetekend tot 10°C, de wind woei uit de zuidwestelijke flank van de trektelpost. Nadien namen de temperaturen een duik naar een 5-tal graden met wind uit oostelijke richting. De aantallen vogels namen zienderogen af, naarmate het najaar de fakkel doorgaf aan het frigoseizoen.

Toch hobbelden in november nog een slordige 22.000 vogels voorbij de dakkant kijkers van de steeds meerlagiger uitgedoste trektellers. Hoogtepunten werden gevormd door een rode wouw, 5 prachtig langstrekkende kraanvogels, 31 goudplevieren en 2 goudvinken die op 12/11/2016 werden opgemerkt. Verder nog enthousiaste aantallen houtduif en spreeuw en aardige aantallen kramsvogel en koperwiek. 

De 12 en 6 kleine zwanen die op 05/11/2016 respectievelijk 11/11/2016 uit noord toekwamen, deden een aardige duit in het goed gevulde kleine zwanenzakje (27 ex. maar liefst!) dat op 19/11/2016 ter plaatse werd bij elkaar geteld. 
Opmerkelijk is dat het dozijn kleine zwanen van 05/11/2016 een luttele 25 minuutjes eerder langsheen de noordelijke trektelpost Opstalvallei vlogen, wat een vliegsnelheid van ongeveer 60 km/u oplevert. 
Hoe zou je zelf zijn met smakelijke Wintamse waterplanten in het verschiet? 

Het trektelseizoen was zonder meer apart met enkele opvallende afwezigen zoals velduil en baardman maar anderzijds ook erg mooie ontmoetingen met o.a. een fabelachtig nieuw record van veldleeuwerik op 16/10/2016 (9310 ex.).  Meer hierover in één van de volgende Rupel.bladen.
De rust kan nu wederkeren over het Noordelijk eiland.  Maar wanneer de eerste hoge groepjes kievit en aalscholver de trek naar het noorden terug aanvatten, vullen de lentefris glimlachende pullcounters de thermossen terug en vindt de openingsdans van het nieuw trektelseizoen plaats wanneer de pioniers van de lentetrek de frisse einder terug met stipjes vullen.  
Wouter Van Assche - Vogelwerkgroep Rupel