zondag 23 september 2018

24 jaar zwaluwen tellen in de Rupelstreek

Net zoals de voorbije 23 jaar gingen enkele vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek de voorbije maanden op stap langs boerderijen, paardenstallen, fabrieksgebouwen, straten en pleinen voor het tellen van bewoonde nesten van huiszwaluwen en boerenzwaluwen. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw was voor elkeen duidelijk dat de zwaluwenpopulaties in onze Vlaamse dorpen en steden rake klappen moesten incasseren.
Huiszwaluw in de vlucht
foto: Raymond De Smet
Iedereen die toen sporadisch naar vogels keek, herinnert zich in elk Vlaams dorp rijen nesten van huiszwaluwen onder dakgoten van huizen en andere gebouwen of de vele boerenzwaluwen die laag over de weilanden en akkers scheerden en de vele 10-tallen nesten in boerenstallen en -schuren. Vele kolonies werden één na één verlaten en achteraf bleven enkel nog lege, na enkele jaren afgebrokkelde en later enkel de ringvormige afdrukken van verdwenen nesten achter.   

Zie een zwaluw…
Duidelijke cijfergegevens die dit vermoeden konden bevestigen waren er niet, daarom werd in 1995 en 1996, onder de naam: Zie een Zwaluw, een eerste grootschalige inventarisatie van huis- en boerenzwaluwen in het hele Vlaamse land georganiseerd. Aan dit erg laagdrempelig project namen honderden vrijwilligers deel, zodat de resultaten ook vrij gebiedsdekkend waren.
De tellers in de Rupelstreek hadden de smaak van het zwaluwennesten tellen zo goed te pakken, dat ze ook de volgende broedseizoenen bleven tellen. Deze jaarlijkse volgehouden inspanningen, nu al over een periode van 24 jaar, levert ons nu bijzonder interessante informatie op. Naast het louter zwaluwnesten tellen, werden in onze regio ook de eerste beschermingsprojecten opgestart. Die acties hadden vooral tot doel om de bestaande kolonies te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Huiszwaluwen opnieuw stevig thuis in de Rupelstreek
Wanneer we de resultaten van de tellingen van de voorbije maanden bekijken, kunnen we met bijzonder veel voldoening vaststellen dat onze acties, dankzij een uitmuntende samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland en de Rupelgemeenten voor bijzonder mooie resultaten hebben gezorgd.
We zetten de resultaten hieronder even beknopt op een rijtje.
Toplocatie dit jaar zijn opnieuw de gebouwen van de oude Electrabelcentrale langs de oevers van de Schelde in Schelle, met 56 nesten, daarmee komt de kolonie weer op het niveau van de voorbije jaren, na het dipje van vorig  jaar. De kolonie in de Rumstse centrumstraten staat met 46 nesten op nummer 2, opnieuw een schitterend resultaat voor de campagne: Zwaluwen thuis in Rumst.  Met 21 nesten tevens een bijzonder mooi resultaat voor de kolonie aan de gebouwen van de Jacobs betoncentrale aan de Herbekestraat in Hemiksem, na enkele dipjaren lijkt de kolonie zich daar stevig te herstellen . De 2 kolonies in Boom halen dit jaar samen een totaal van 31 nesten, dat is een minder goed resultaat dan de voorbije jaren en deze locaties vragen dus extra aandacht.
Dank aan de tellers in 2018: Erik De Keersmaecker in Boom en Schelle, Peter Hofman in Hemiksem en Ludwig Laureyssens in Rumst.

Boerenzwaluwen houden stevig stand…
Dit jaar werden in de 5 Rupelgemeenten 107 bewoonde nesten van de boerenzwaluw geteld en daarmee halen we het 2de beste resultaat sinds de start van de tellingen in 1995, vorig jaar werd één nest meer geteld.
Boerenzwaluwen op een rij
foto: Yente De Maesschalck
Reet is met 41 broedpaartjes het beste Rupeldorp voor de boerenzwaluw en daar werd dit jaar het beste resultaat gehaald sinds de start van de tellingen in 1995. Met 27 broedpaartjes staat Schelle op plaats 2, waren 1997 en 1998 met telkens 43 paartjes daar de beste jaren. Met 20 broedpaartjes staat Rumst op plaats 3, toplocatie in Rumst is een plek in de Doornlaarlei met 5 nesten. De kolonie in de paardenstallen van de manege aan de ’s Herenbaan in Boom telde dit jaar 18 paartjes, een mooi gemiddelde voor die locatie. In Hemiksem tenslotte houdt de boerenzwaluw stand met 1 paartje in een oude hoeve aan de Valkenisseweg.


Dank ook aan de boerenzwaluwtellers in 2018: Peter Hofman in Hemiksem, Ludwig Laureyssens in Reet en Rumst, Erik De Keersmaecker in Boom en Yente De Maesschalck in Schelle.