zaterdag 21 oktober 2017

Euro Birdwatch 2017 | Dag 2 van de trektelling - zondag 15/10

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens 2 dagen in september/oktober, met een intermezzo van 14 dagen tussen, een Euro Birdwatch-telling gehouden. Bedoeling is dat op zoveel mogelijk plaatsen in Europa de migrerende vogels worden geteld. Heel simpel.

De eerste editie vond plaats op zaterdag 30/9. Over het Noordelijk eiland trokken toen een teleurstellende 1.007 vogels. De trektellers van het Noordelijk eiland Wintam waren uiteraard weer van de partij en waren gebrand op revanche!

Bij het krieken van de dag waren de handtellertjes (‘klikkertjes’) paraat, kende ieder zijn taak. Elkeen hoort in zijn/haar eigen kwadrant te tellen en dan was het enkel wachten op de protagonisten. Ofschoon de zangvogels goed doorkwamen, werd meteen duidelijk dat de aantallen van de dag voordien (18.682 ex.) niet zouden worden gehaald. Uiteindelijk daagden wel enkele mooie soorten op in ons blikveld. Het begon meteen al sterk met een Geelgors voor 8u. Daarna begonnen de Vinken aan hun stormloop. Op enkele (vooral vroege) uurtjes vlogen er van deze laatste soort 7.349 tegen de lamp. Mooi waren ook een roepende Buidelmees en Baardman, helaas liet deze laatste zich niet zien.

Oktober tekende dit jaar ook voor een erg opvallende aanwezigheid van Appelvinken. 28 stuks alweer snorden over onze hoofden waaronder een prachtig groepje van 10 stuks! Ook Grote Zilverreiger scoorde speciaal voor deze editie erg behoorlijk met 11 stuks (2 x 4 ex. en 1 x 3 ex.).

In de namiddag, wanneer het zangvogelgeweld, op Veld- en Boomleeuwerik, Spreeuwen en 2 late Boerenzwaluwen na, wat was uitgeraasd, is het doorgaans aan de roofvogels om zich te laten zien. Zij maken graag gebruik van thermiek om zich zuidwaarts te begeven. Bovendien werden het weekend voordien erg hoge aantallen Buizerd waargenomen over Falsterbo in Zuid-Zweden zodat er wel één en ander verwacht werd. Op het moment dat er net een thermiekbel van 12 Buizerds uiteenspatte in een vervaarlijke glijvlucht los over de hoofden van de tellers, waren ook enkele geïnteresseerde passanten getuige van dit magnifieke natuurfenomeen. Zoiets maken we in elk geval niet elk jaar mee.

Verder passeerde in de namiddag ook nog een prachtig mannetje Blauwe Kiekendief en een Smelleken, een kleine, snelle valkachtige, een soort miniatuur Slechtvalk die in het noorden tot broeden komt.

Toen we er om 15u45 de brui aan gaven, hadden we niet durven vermoeden dat er zich een goed uur later een Rode Wouw nog uitgebreid zou laten fotograferen.  Nog een prachtig gekleurde en elegante roofvogelsoort die we aan de lijst konden toevoegen !

De aantallen die werden gade geslagen, werden meteen online ter plaatse via de trektellen app ingegeven, waardoor het resultaat meteen online zichtbaar is. We snelden met z’n allen toch weer tot het mooie aantal van 13.392 vogels. Fantastisch!

Dank aan de tellers voor hun overgave, enthousiasme en gewaardeerde aanwezigheid, aan de voorzitter voor de heerlijke koffiekoeken en aan alle geïnteresseerden die we graag wat uitleg verschaften over het fenomeen vogeltrek. Het was in elk geval een stralende editie van deze Euro Birdwatch met temperaturen tot 23°C, volop zon en een zwakke wind uit zuidelijke richting. Los van deze Euro Birdwatch trektellingen wordt er ook gewoon geteld op het Noordelijk Eiland te Wintam. Dit vindt naar gewoonte plaats op de trektelbank aan de Rupelbocht ten zuiden van de grote zuidelijke plas van het Noordelijk eiland.

Wie wil volgen welke soorten in welke aantallen er zoal passeren op een ochtend, kan terecht op de site www.trektellen.nl en doorklikken naar – België – Noordelijk eiland, Wintam.

Tekst: Wouter Van Assche

Trektellers Noordelijk eiland v.l.n.r.: 
Saskia Dendievel, Frederik Fluyt, Wouter Van Assche, Karel Boey en Kris De Keersmaecker